Pregled zahteva

     

Извештај за статистичке потребе за 2017. годину

08014566
(попуњавају само синдикалне организације)
100698556
AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA
Инђија , Инђија, Војводе Путника 2
Општина, место, улица и броj
MSFI

Подаци о лицу одговорном за састављање извештаја за статистичке потребе

Akcionarsko društvo "Žitosrem"
08014566
Inđija, Vojvode Putnika 2
022/557-671

Подаци о законском заступнику који потписује извештај

Живан Вучетић
1507956880026
генерални директор
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled izlazne dokumentacije

Povratak na pregled kreiranih zahteva