Pregled zahteva

     

Извештај за статистичке потребе за 2014. годину

08014566
(попуњавају само синдикалне организације)
100698556
AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA
Инђија , Инђија, Војводе Путника 2
Општина, место, улица и броj
MSFI

Подаци о лицу одговорном за састављање извештаја за статистичке потребе

Радослав Басарић
1401950880013
Инђија, Краља Петра I 76
022/557-671
branka.dusanic@zitosrem.rs

Достављени подаци и документација

У својству законског заступника потврђујем да су Агенцији за привредне регистре дана 31.03.2015 , путем интернета,а применом посебног информационог система, достављени подаци који представљају извештај за статистичке потребе за 2014 . годину истог правног лица.

b74e345a-636e-4eea-9f0e-1abb0ea92720

Подаци о законском заступнику који потписује извештај

Радослав Басарић
1401950880013
генерални директор
Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

Датум састављања М.П. Место потписа
Pregled obrazaca
Pregled dokumentacije
Pregled izlazne dokumentacije
Lista grešaka i upozorenja

Povratak na listu zahteva